Sat

Satul Ardeu se află în apropierea staţiunii balneoclimaterice Geoagiu-Băi, într-un cadru în care abrupturile calcaroase alternează cu colinele iar păşunile şi fâneţele se împletesc cu pădurea într-un mozaic aproape de perfect.

Mai Multe Detalii

Sit

Dealul Cetățuie reprezintă cel mai important obiectiv aflat pe teritoriul satului Ardeu, din punct de vedere istoric și turistic. Au fost identificate urme de locuire din mai multe epoci istorice, însă perioada din care s-au păstrat cele mai intense amenajări este cea a Regatului Dac. Situl cuprinde dealul calcaros numit de localnici „Cetăţuie” „Cetăţeaua” sau „Cetăţeauă”, situat la marginea sudică a satului Ardeu, la care se adaugă platoul numit „Judele”, de la baza dealului, spre est, precum şi terenurile din lunca Văii Ardeului, aflate la poale, spre sud.

Mai Multe Detalii

Articole

Pe parcursul timpului s-au scris multe despre locuirile vechi și străvechi identificate la Ardeu. În același timp, au fost consemnate aspecte ale vieții cotidiene în presa locală și centrală. Toate acestea conturează imaginea unui sat mic, dar cu o istorie bogată. În cadrul acestei rubrici ne propunem să oferim o listă care va cuprinde trimiterile la bibliografia locului, precum și textele materialelor respective. Pentru că volumul de informații este mare, vom actualiza periodic această secțiune a web-site-ului cu noi articole.

Mai Multe Detalii

Parteneri

Mulţumim